Ziekenhuiszorg

Ook in de ziekenhuiszorg is er in de laatste decennia veel gebeurd. Er is meer specialistische zorg, patiënten worden korter opgenomen en E-Health doet steeds meer zijn intrede. Ook zijn ziekenhuizen in de loop der jaren steeds transparanter over welke zorg zij aanbieden en welke voordelen het voor de patiënt heeft om juist voor hun Ziekenhuis te kiezen.

niet de ziekte centraal stellen maar de gezondheid!

Mede door marktwerking in de zorg is ook de opstelling van de patiënt veranderd. De patiënt wordt zich steeds meer bewust van zijn rol als klant van de zorginstelling. Ook heeft de patiënt mogelijkheden om (digitaal) op zoek te gaan naar de beste zorg. Ziekenhuizen moeten hierdoor structureel investeren in klanttevredenheid, waarbij het ook van belang is dat de klant als ambassadeur fungeert. Iemand die aan familie en vrienden verteld hoe goed de zorg is, zodat ook zij voor betreffende instelling kiezen. VACwerk biedt de instrumenten om de unieke ervaring, mening en beleving van de patiënt methodisch te onderzoeken. En kan op basis van deze resultaten adviseren over de vervolgstappen waardoor dit onderdeel wordt van de interne kwaliteitscyclus.

Hiervoor zet VACwerk een of meerdere van onderstaande instrumenten in:

Type onderzoek