Teambuilding

Geen enkele organisatie is hetzelfde maar mensen reageren vaak wel hetzelfde op veranderingen. De cultuur van een organisatie of afdeling is hierin zeer bepalend. Met behulp van o.a. de HIGH FIVE methode krijgen medewerkers zicht op hun individuele rol en het functioneren in een team. Het doel is om inzicht te verkrijgen over de verschillende rollen, de kracht- en slagvaardigheid en de veranderbereidheid binnen een team.