Shadowing

Shadowing houdt in dat de shadower (silent partner) meeloopt met de klant en het gehele bedrijfsproces volgt om een nauwkeurig beeld te krijgen van het gehele (logistieke) traject van de klant. De shadower krijgt hierdoor inzicht in alle processtappen en ziet wat de klant ervaart gedurende het traject in de organisatie. De informatie die wordt verzameld is afkomstig van de ervaringen en mening van de klant en de observaties van de shadower. Doel is te komen tot een kwaliteitsverbetering vanuit het perspectief van de klant.