Onderwijs

Het onderwijs heeft de kwaliteit hoog in het vaandel en daarom zijn ze continue gericht op verbetering en vernieuwing van het onderwijsaanbod. Om deze kwaliteit te kunnen blijven garanderen is samenwerking tussen scholen, leraren, onderzoekers en onderwijsontwikkelaars van cruciaal belang. Daarnaast moet het aanbod ook goed aansluiten bij de verwachtingen van de studenten en leerlingen.

de leerling centraal, maar dan ook echt!

Scholen vinden dat leerlingen recht hebben op inspraak. VACwerk levert aansprekende meetinstrumenten waarmee structureel metingen kunnen plaatsvinden naar de tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijsaanbod.

Type onderzoek