Interview

Een interview is een mondeling vraaggesprek om betrouwbare, accurate en relevante informatie over de zorg,- dienstverlening te krijgen die de basis vormt voor verbeteringen in de zorg,- dienstverlening of informatie geeft voor vervolgonderzoek. Dit type onderzoek kan ook telefonisch worden uitgevoerd.