Positive Perception Program (PPP)

Of je nu onder behandeling bent van de medisch specialist, huisarts, tandarts of elke andere zorgverlener, je wilt altijd de best mogelijke zorg. Dit vraagt van de zorgprofessional om voortdurend bezig te zijn met hoe het nog beter kan. Daarom is het belangrijk om te weten hoe de patiënt, cliënt en / of bewoner ‘real time’ de zorg ervaart en juist dat brengt Positive Perception Program in kaart.

Steeds betere zorg leveren door continue patiënten feedback!

Met PPP is het mogelijk om direct terug te horen van de patiënt, cliënt en/of bewoner hoe zij de zorg die dag hebben ervaren. Direct na het bezoek aan de zorgprofessional kan de patiënt op een iPad een aantal specifieke (maximaal negen) vragen beantwoorden over hoe zij de zorg hebben ervaren. Deze informatie (anoniem) zie je direct terug in een monitor en is dankzij simpele scores en grafieken makkelijk te lezen. De zorgprofessional of het behandelteam kunnen met deze resultaten direct (veelal dagelijks) verbeteren aanbrengen. PPP sluit hierdoor uitstekend aan bij verbetermethodieken als lean en zelfsturing.

 


Meer weten? Klik hier voor meer informatie of het aanvragen van een adviesgesprek.

Mystery Cliënt

Een Mystery cliënt is een ‘eigen’ klant of een ingehuurde acteur die vooraf is geïnstrueerd over de doelstelling. Tijdens het bezoek wordt door de Mystery cliënt onderzocht of de vastgestelde servicenormen wel door een organisatie worden behaald. Met de resultaten wordt de dienstverlening waar nodig aangepast.

 

 

Interview

Een interview is een mondeling vraaggesprek om betrouwbare, accurate en relevante informatie over de zorg,- dienstverlening te krijgen die de basis vormt voor verbeteringen in de zorg,- dienstverlening of informatie geeft voor vervolgonderzoek. Dit type onderzoek kan ook telefonisch worden uitgevoerd.

 

Shadowing

Shadowing houdt in dat de shadower (silent partner) meeloopt met de klant en het gehele bedrijfsproces volgt om een nauwkeurig beeld te krijgen van het gehele (logistieke) traject van de klant. De shadower krijgt hierdoor inzicht in alle processtappen en ziet wat de klant ervaart gedurende het traject in de organisatie. De informatie die wordt verzameld is afkomstig van de ervaringen en mening van de klant en de observaties van de shadower. Doel is te komen tot een kwaliteitsverbetering vanuit het perspectief van de klant.

 

Focusgroep

Een focusgroep is een onderzoeksmethode waarbij in gesprek met een klant, (cliënt, bewoner of patiënt) de meningen, ervaringen, emoties, wensen en gedachten van de klant worden verzameld over het beleid. Deze methode is vooral geschikt om te achterhalen waar een nieuw product of dienst vanuit het perspectief van de cliënt moet voldoen.

 

Klantenpanel

Een klantenpanel is een onderzoeksmethode waarbij in gesprek met een cliënt, (bewoner, familie, ouder, vertegenwoordiger of patiënt) de meningen, ervaringen, emoties, wensen en gedachten van de cliënt worden verzameld over het beleid. De resultaten worden gebruikt om het (toekomstig) zorgbeleid verder te verbeteren of aan te passen.

 

Spiegelbijeenkomst

Een spiegelbijeenkomst is een kringgesprek met cliënten waar de toehoorders (medewerkers) van de organisatie een spiegel voorgehouden krijgen over de kwaliteit van de zorg-of dienstverlening. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter/gespreksleider kunnen (ex) cliënten, bewoners of patiënten hun ervaringen delen en adviezen geven aan medewerkers die als toehoorder het gesprek bijwonen en de feedback ontvangen. Het doel is om de cliëntenfeedback te gebruiken om de kwaliteit van zorg,- dienstverlening te verbeteren.

Omschrijving

Dit product omvat voorbereiding, uitvoering en rapportage

Duur

De lengte van het traject is afhankelijk van het aantal bezoeken.

Adviesgesprek

Vraag nu een gratis advies/oriëntatiegesprek aan.