1e lijnszorg

De Rijksoverheid wil een grotere rol en positie van de eerstelijnszorg om zoveel mogelijk mensen met een zorgvraag te helpen. Dit is nodig omdat alleen hierdoor de zorg in de toekomst betaalbaar blijft. Een van de veranderingen is dat bijvoorbeeld (oudere) mensen met een (chronische ) zorgvraag in toenemende mate te maken gaan krijgen met een wijkverpleegkundige of een praktijkondersteuner.

van patiëntgerichte zorg naar persoonsgerichte zorg

Door de klant structureel te betrekken bij veranderingen in de eerstelijnszorg ontstaat er een betere afstemming tussen vraag en aanbod wat bovendien een gunstig effect heeft op de mate van klanttevredenheid. VACwerk levert de methodieken om op een structurele wijze klantervaringen te meten waardoor de 1ste lijns zorg nog beter aansluit bij de verwachtingen van de cliënt.

Type onderzoek